Контакти

ЗА КОНТАКТИ:

7500 гр. Силистра,

ул. Тутракан №22

e-mail: pzg_dobrudja@abv.bg

Директор : Пламен Тодоров Славов

GSM:0894419599

Заместник директор : Гинка Николова

GSM: 0893622824

Главен счетоводител: Тодорка Йоцова

GSM: 0893622833