Свободни места за ученици в VIII клас

Свободни места за ученици в VIII след завършено основно образование
(след III етап на класиране за учебната 2018/2019 учебна година)

Специалност

Професия

Брой места

Растителна защита и агрохимия

Растениевъд

4