Гости от Украйна

На 04.11.2019 г. ръководството и представители на педагогическата колегия на ПЗГ „Добруджа“ посрещна делегация от етнически българи от Украйна, с. Олшанка, Кировоградска област. Гостите бяха водени от Владимир Опря, председател на Центъра за българо-украинско приятелство в с. Олшанка. Тази общност е най-голяма българска общност в Украйна. Тези българи – около 400 семейства се изселват след Руско-Турската война през 1773г. Това са българи – гребенци от селата в Силистренско. Гостите получиха за спомен торбички и букети с лавандула, подготвени от учениците, както и сушени билки пакетирани за чай.

Абитуриенти от випуск 2019 на ПЗГ „Добруджа“ вече студенти !

Петър Хвърчилов и Любослав Пенев са ученици на ПЗГ „Добруджа“, които продължават образованието си във висши учебни заведения като Петър Хвърчилов се обучава в Пловдивски университет, професия  „Агрономство“, а Любослав Пенев е студент по Аграрен бизнес в Икономически университет Варна. Двамата се възползваха от преференцията, която имаха при записването си, защото бяха класирани в Национален кръг на състезания, организирани от двата университета.

Двамата бивши възпитаници посетиха училището в т на деня на будителите и отговориха на няколко въпроса на настоящите възпитаници на гимназията.

С какво запомнихте обучението си в ПЗГ, обучавайки се в специалност „Механизация на селското стопанство“ ?

Петър: Не съжалявам в никакъв случай, че се учих в това училище. Тук намерих учители, които ме насърчаваха и подкрепяха, които бяха с мен, когато развивах професионални и социални умения и компетенции. Израстнах много в личен план, спечелих  много запознанства  и приятелства от участията ми в Конкурси, семинари, обучения, състезания, мобилност в Италия. Спечелвайки многобройни награди и класиране в призови места, аз много преди дипломирането си имах реална представа от възможностите за обучение, които предоставят Пловдивски университет, Тракийски университет, Русенски университет, Икономически университет Варна.

Благодаря на всички учители, с които имах честта да контактувам през четиригодишния си курс на обучение. Особена благодарност изразявам към г-жа Даскалова, която ме мотивираше за участие във всяко явило се предизвикателство: Младежка банка, Клуб „аромат на здраве“, семинари, обучения по предприемачество, многобройни участия в доброволчески кампании и акции: промяна мястото около самолета, облагородяване на междублоково пространство в с. Айдемир и пред кметството и читалището в с. Ветрен, инициативата „Посрещни ме на село“ в с. Смилец, участие в провеждането на празника на динения маджун в с. Смилец.  Тази активност ми помага сега да се адаптирам по-бързо и лесно при новите условия: далеч от дома, висше учебно заведение, нови дисциплини, преподаватели и непозната среда.

Призив към настоящите ученици: участвайте във всичко, приемайте с желание да бъдете част от предизвикателствата – това със сигурност е във ваша полза и ви помага да израствате и като личности, които могат да се борят и справят с живота. Любослав Пенев:  Не съжалявам, че се обучавах тук. Сега вече оценявам, че учителите тук са различни – обясняват ти всичко, за да го разбереш, имат грижовно отношение към теб, помагат ти в житейските неволи.  Научих много неща в практическите занятия, с което сега ми е лесно в университета. Тук имах стимули за учене, които ми помагаха да се развивам

Проект „Пази храната“

Проектът „Пази храната“ е разработен от неформална младежка група „Скаути“, водени от техния преподавател Галина Даскалова. Основната задача на проекта е да провокира изследване на проблема с разхищението на храна в света. Сред основните дейности по проекта са: сформиране на младежка банка от млади хора, които да изследват проблема с разхищението на храна и да мотивират и други свои съученици да почистят района около спирката и да участват в основни ремонтни дейности по обновяване на спирката срещу входа на училището. След като на нея бъдат изписани основни послания към хората да не разпиляват храна ще бъдат отпечатани 100 салфетки за студено сервиране, които живеещите деца в общежитието ще ползват, както и два банера с тези послания, които да бъдат монтирани в училището и в сградата на общежитието. Научените уроци ще се демонстрират при провеждането на нощен поход и приготвянето на храна от самите ученици. Цялата своя работа по проекта 5-ма от креативните младежи ще споделят в нарочно проведено радиопредаване в края на проекта.

Галина Даскалова

Инициативи на ПЗГ“Добруджа“ против глобалното затопляне

ПЗГ „Добруджа“ води последователна политика за смекчаване последиците от промените в климата и глобалното затопляне. В училището се събират разделно хартия, пластмаса и стъкло. Първите количества пластмасови капачки вече са дарени за каузата „дари капачки“ и единадесетокласниците Денис, Ехлиман,  Иван и Атанас изсипаха количествата в сферата зад общината на 22.10.2019г.. Отново за смекчаване на последиците от глобалното затопляне на 23 в двора на училището баха засадени 12 туи. Продадени са и първите количества събрана пластмаса и хартия – получени са 31 лева от продажбата на 193 кг хартия и 6.6 кг пластмаса

Участие на ПЗГ“Добруджа“ в изложението „Учене през целия живот“

ПЗГ “ Добруджа“ участва с щанд в изложението в дните на „Учете през целия живот“  във В. Търново 9-11.10.2019 г. Билките и ароматната лавандула са отгледани и пакетирани от учебните компании на гимназията,     а пчелните продукти са дарени от бившите ни възпитаници – сега   биологични пчелари – Стелиян  Вълев и Валентин Михов. Пчелният мед е дарен от Ганчо Велев- пак курсист по пчеларство. Голите тиквени семки  са дарени от настоятеля –   бившият ученик на ССТ Галин Пенев. Благодарности за всички. Стоката е успешно реализирана. 

Дарение

Книжарница „Портал 12″ гр.Велико Търново дари 30 специализирани книги на училищното настоятелство на ПЗГ“Добруджа“ по случай 110 годишнината на гимназията. Книгите ще бъдат дарени на училищната библиотека, за да бъдат на разположение на възпитаниците на училището. 

Специални благодарности към дарителите!

Подкрепа от Посолството на Франция в изпълнение на проект „Еко училище“

Училищното настоятелство при ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра получава подкрепа в размер на 3000 лева от Посолството на Франция в България за изпълнение на проект „Еко училище”. Проектът се реализира в рамките на конкурс „Екообщина 2019”.

Основната идея за проекта е да се промени политиката на разходите и въвеждане на единна визия на земеделското училище по отношение използвани основни учебни средства – тетрадки, химикали, хартия за опаковане на билки, букети,линии, визитки и др. и въвеждане на енергоспестяващи мерки.

Промяната в мисленето и поведението на хората започва с представянето на информация за съществуващ проблем и споделяне на добри практики и успешни модели за разрешаването му. В тази връзка ще се проведе семинар с представител на РИОСВ –Русе за проблеми свързани с опазване на околната среда и последиците от глобалните промени.

Проектът предоставя финансиране за оборудване на мини работилница за преработка на хартия с машинка за нарязване, блендери за омесване и разбиване, ютии за оформяне на листите, закупуване на машинка за изработване на тетрадки със спирали, закупуване на механизми за химикали, закупуване на кофи за разделно събиране на хартия и пластмаса и поставянето им в училище, работилниците, общежитието и пред домовете на живущите в ДЗС. Ще бъдат закупени компостери за събиране на растителни и хранителни отпадъци и производство на компост, който ще се ползва за торене на билките в двора, производството на разсад.

Устойчивостта на проекта ще се осигури и с изработване на стратегия с конкретни мерки в рамките на 10 годишен хоризонт какво да въведе училищното ръководство, за да намали разходите и да ограничи разпиляването на ограничените ресурси на земята, като например: проучване и монтирането на енергоспестяващи лампи, възможности за закупуване на енергоспестяващи бойлери: затопляне на водата със слънчеви батерии, термодинамични бойлери или други възможности, които пряко са свързани с намаляване на последиците от промените в климата на планетата, закупуване на софтуер с модули на „Умно земеделие”, което ще ограничава многократно и ненавременно влизане в нивите.

Задачата на проекта е да стартира въвеждането на нов подход за опазване на околната среда, ново мислене и предприемачески умения за промяна в полза на по-добро бъдеще за идните поколения и тя практически стартира с провеждане на семинар/обучение за учениците на ПЗГ, в който участваха и представители на фирма „Ербауер“ ЕООД. Модератор а събитието беше г-жа Нели Атанасова от РИОСВ Русе. Тя подробно изложи принципите на кръговата икономика, запозна участниците с принципите на разделното събиране, тяхното значение за хората и всички живи организми на планетата. Учениците с ентусиазъм приеха новото предизвикателство и вече стартира разделното събиране в учебната сграда и общежитието на училището. Г-жа Атанасова представи и технологично как става обезвреждането на отпадъци чрез видеофилм за работата на завода в София.

В заключение учениците благодариха за участието а г-жа Атанасова и г-жа Николова в семинара като им дариха букети сушена лавандула, събрана от училищата градина.

Председател на Съвета на настоятелите: Галина Даскалова

Дни на добри дела 2019

  В Дните на Добри дела, подпомогнати от Фондация „Лале“, учениците от клуб „Млад  предприемач“ с ръководител г-жа Галина Даскалова, вдъхнаха нов живот на рециклируеми материали: автомобилни гуми, пластмасови бутилки, кофички от латекс, стари керемиди и керамични саксии и създадоха цветни аранжировки в двора на училището и около беседката в Дом за стари хора с физически увреждания в с. Айдемир.

                               Смелите момчета, които дори дадоха интервю пред местните медии и участваха най-всеотдайно са: Християн, Ерен, Пламен, Валентин Георгиев, Иван-Александър – ученици в ПЗГ „Добруджа“.

                               С публичната изява приключи и работата на клуба през втория учебен срок.