Подкрепа от Посолството на Франция в изпълнение на проект „Еко училище“

Училищното настоятелство при ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра получава подкрепа в размер на 3000 лева от Посолството на Франция в България за изпълнение на проект „Еко училище”. Проектът се реализира в рамките на конкурс „Екообщина 2019”.

Основната идея за проекта е да се промени политиката на разходите и въвеждане на единна визия на земеделското училище по отношение използвани основни учебни средства – тетрадки, химикали, хартия за опаковане на билки, букети,линии, визитки и др. и въвеждане на енергоспестяващи мерки.

Промяната в мисленето и поведението на хората започва с представянето на информация за съществуващ проблем и споделяне на добри практики и успешни модели за разрешаването му. В тази връзка ще се проведе семинар с представител на РИОСВ –Русе за проблеми свързани с опазване на околната среда и последиците от глобалните промени.

Проектът предоставя финансиране за оборудване на мини работилница за преработка на хартия с машинка за нарязване, блендери за омесване и разбиване, ютии за оформяне на листите, закупуване на машинка за изработване на тетрадки със спирали, закупуване на механизми за химикали, закупуване на кофи за разделно събиране на хартия и пластмаса и поставянето им в училище, работилниците, общежитието и пред домовете на живущите в ДЗС. Ще бъдат закупени компостери за събиране на растителни и хранителни отпадъци и производство на компост, който ще се ползва за торене на билките в двора, производството на разсад.

Устойчивостта на проекта ще се осигури и с изработване на стратегия с конкретни мерки в рамките на 10 годишен хоризонт какво да въведе училищното ръководство, за да намали разходите и да ограничи разпиляването на ограничените ресурси на земята, като например: проучване и монтирането на енергоспестяващи лампи, възможности за закупуване на енергоспестяващи бойлери: затопляне на водата със слънчеви батерии, термодинамични бойлери или други възможности, които пряко са свързани с намаляване на последиците от промените в климата на планетата, закупуване на софтуер с модули на „Умно земеделие”, което ще ограничава многократно и ненавременно влизане в нивите.

Задачата на проекта е да стартира въвеждането на нов подход за опазване на околната среда, ново мислене и предприемачески умения за промяна в полза на по-добро бъдеще за идните поколения и тя практически стартира с провеждане на семинар/обучение за учениците на ПЗГ, в който участваха и представители на фирма „Ербауер“ ЕООД. Модератор а събитието беше г-жа Нели Атанасова от РИОСВ Русе. Тя подробно изложи принципите на кръговата икономика, запозна участниците с принципите на разделното събиране, тяхното значение за хората и всички живи организми на планетата. Учениците с ентусиазъм приеха новото предизвикателство и вече стартира разделното събиране в учебната сграда и общежитието на училището. Г-жа Атанасова представи и технологично как става обезвреждането на отпадъци чрез видеофилм за работата на завода в София.

В заключение учениците благодариха за участието а г-жа Атанасова и г-жа Николова в семинара като им дариха букети сушена лавандула, събрана от училищата градина.

Председател на Съвета на настоятелите: Галина Даскалова

Дни на добри дела 2019

  В Дните на Добри дела, подпомогнати от Фондация „Лале“, учениците от клуб „Млад  предприемач“ с ръководител г-жа Галина Даскалова, вдъхнаха нов живот на рециклируеми материали: автомобилни гуми, пластмасови бутилки, кофички от латекс, стари керемиди и керамични саксии и създадоха цветни аранжировки в двора на училището и около беседката в Дом за стари хора с физически увреждания в с. Айдемир.

                               Смелите момчета, които дори дадоха интервю пред местните медии и участваха най-всеотдайно са: Християн, Ерен, Пламен, Валентин Георгиев, Иван-Александър – ученици в ПЗГ „Добруджа“.

                               С публичната изява приключи и работата на клуба през втория учебен срок.

До Земеделските стопани от област Силистра и бивши възпитаници на ССТ „Добруджа”- гр. Силистра

относно: Дарение за обновяване на материалната база в навечерието на 110 години от създаването на земеделското училище в област Силистра – ПЗГ „Добруджа”

Трето място на Финала на Националното състезание“Виртуално предприятие“

На 12 и 13 април 2019г. в София Тех Парк се проведе финала на Националното състезание „Виртуално предпирятие”, което се организира за 18 пореден път от JA България в партньорство с NN България и Министерство на образованието и науката.

В иновационния лагер по социални иновации участва Атанас Георгиев от 10 а клас и неговият отбор Statera се класира на трето място.

До Национален кръг се стигна след участие на ученици от същия клас –Иван Дамянов и Денис Костадинов в два кръга с по два етапа.

Учениците са подготвяни в свободното им време от техния преподавател Галина Даскалова.

Обмен на практики с Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Петров” Добрич

По инициатива на Училищното настоятелство при ПЗГ „Добруджа” на 11 април група изявени ученици и представители на педагогическия колектив, водени от председателя на Съвета на настоятелите Г. Даскалова посети Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в гр. Добрич. Проведохме среща с директора на гимназията, разгледахме материалната база и посетихме урок в 12 клас по ветеринарно-санитарна експертиза.

Бяхме посрещнати изключително топло и проведохме полезна дискусия. Събрахме добри практики и впечатления от реализирането им.

Инициативата се състоя със спонсорската подкрепа на МИГ ЕООД, гр. Силистра и е чат от инициативите на настоятелството във връзка с отбелязване на 110 годишнината от създаването на Земеделското училище в Силистра.

Приключи регионалното състезание ,,Млад фермер“ 2019г. в гр. Долни Дъбник.


Деян Вълчев от 11 клас е на трето място в направление ,, Майсторско управление на трактор“. В направление ,,Животновъдство“ Християн Великов от 8 клас се представи отлично и е поканен да участва на националното състезание в гр.Добрич. Третият участник Петър Хвърчилов от 12 клас се представи достойно в направление ,,Растениевъдство“. Адмирации за техните ментори !

Забавна математика

На 14 март 2019 г. се проведе математическо състезание с учениците от 8, 9 и 10 клас. Те решаваха занимателни задачи в два кръга, а към публиката имаше отправени забавни въпроси.