Финансови документи

Протокол от общото събрание№4

Уточнен план на бюджета към 30.09.2018г.

Протокол от общото събрание№1

Отчет на Прихода по бюджета до месец септември 2018 година

Отчет на Разхода по бюджета до месец септември 2018 година

Уточнен план на бюджета към 30.06.2018г.

Отчет на Прихода по Бюджета до месец юни 2018 година

Отчет на Разхода по Бюджета до юни 2018 година

Отчет на прихода по бюджета до месец март 2018 година

Отчет на Разхода по бюджета до месец март 2018 година

БЮДЖЕТ

30.03.17

30.06.17

30.09.17

31.12.17