Проект „Твоят час“

СЪБИТИЯ

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература – ръководител Гинка Пейчева

Преодоляване на обучителни затруднения по математика – ръководител Зоя Коева

Клуб „Забавен немски“ – ръководител Росица Черковналиева

Дигитален свят –  ръководител Теменужка Колева

Групи за извънкласни дейности по интереси:

Клуб „Еко-раница“ – ръководител Илиан Илиев

Театрално студио „Импресия“ – ръководител Ирена Иванова                                                                                 Публични изяви

Клуб „Родолюбие“ – ръководител Тихомир Великов

Пчеларство – ръководител Галина Даскалова                                                                                                                               Публични изяви