Пчеларство

На втори март 2017 г. в ПЗГ «Добруджа», гр. Силистра се проведе публично събитие в извънкласна дейност по интереси «Пчеларство». Целта на занятието е да се дадат знания за изискванията към съхранението на различните видове пчелни продукти, как се опаковат и подготвят за реализиране на пазара, излагането им в търговските обекти и начините им за реализиране. Основна задача е да се покажат начини на опаковане, за да се реализира продукцията на цена с по-висока добавена стойност, което носи по-голяма печалба на производителя. Предлагането на продукти към крайния потребител е по-печеливша стратетия, но тя зависи и от начина на разфасоване и на опаковане и етикетиране на различните видове пчелни продукти.

Занятието протече във вид на дискусия, като учениците споделиха впечатления от досега проведените изнесени занятия в извънкласната дейност – посещение на магазин и пчеларска ферма, навиците, които те имат създадени в семейството за консумиране на пчелни продукти и изобщо за избор на продукти за лична консумация при наличие на конкурентно предлагане. На тяхното внимание бяха представени опаковани пчелни продукти в различни разфасовки и етикетирани по различен начин. По време на занятието, те бяха запознати със задължителните нормативни изисквания при оформяне на информация на етикета, с който се подготвят за пазара хранителни продукти. Чрез представената информация учениците бяха подготвени теоретично за следващото занятие, касаещо подготовката рекламна стратегия на производителя за предлагане на пазара на собствената продукция.

По време на занятието се дискутира опаковане на стоки, които са произведени и подготвени за пазара в страната и стоки от други страни на ЕС, произведени по методите на биологично производство – нови методи, щадящи околната среда и произвеждащи здравословни храни, особено полезни за подрастващото поколение.

Учениците получиха знания за нови методи на производство на пчелни продукти и за значението на начина, по който се предлага една стока на пазара, както и за предимствата при предлагането на продукти директно към краен потребител.

За подготовка на събитието, учениците имаха предоставени материали – наръчници, специализирана литература и пчеларски вестници, както и задача да анализират споделения опит на пчелари, с които са се срещали по време на занятията в тази извънкласна дейност или лични познанства с пчелари.