Театрално студио „Импресия“

Учениците от Театрално студио «Импресия» разработиха сценарий за коледно тържество и подготвиха две сценки. Новогодишното тържество се проведе на 20.12.2016г. с много веселие, сценки и забавни игри..Сценките на учениците от Театрално студио «Импресия»  бяха «На изпит» и «В магазина». Участниците в сценките се справиха отлично и предизвикаха аплодисментите на публиката.. На коледното тържество присъстваха като учениците от училището, така и учителите и директора.