Програма Еразъм+

ПЗГ „Добруджа“ започна работа по проект „Международно сътрудничество в професионалното обучение“ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Проекта стартира на 01.06.2015г. и ще приключи на 01.06.2016г. 20 ученици под ръководството и прякото наблюдение на двама ръководители – г-н Митат Осман и г-н Димитър Димитров ще проведат практика на реални работни места в нашата югоизточна съседка – РТурция, в гр.Чорлу, обл.Текирда. Мобилността ще се осъществи в периода от 03.04 до 23.04.2016г. Партньор на гимназията по проекта е Професионална гимнозия по технически и индустриални специалности в гр.Чорлу. Предварителната подготовка на учениците бе проведена в три модула – професионален, езиков и културен.
С реализирането на този проект ще се предостави възможността на учениците от нашата гимназия да се запознаят с опита и постиженията в областта на земеделието в РТурция и пряко да наблюдават и участват в производствения процес в реална работна среда. Ще получат възможност да усвоят нови знания и умения в областта на селското стопанство, да се запознаят с традицонни и иновативни технологии в областта на механизацията на селското стопанство и растениевъдството, да сравнят реалностите в българското и турското стопанство, да наблюдават и участват в дейности свързани с тяхната професия и да приложат придобитите знания и умения след завръщането си в България както в училище, така и в бъдещата им работа по проекта.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *