СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ПЗГ „Добруджа“, гр.Силистра спечели проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“. Проектът „ Повишаване качеството на образование, чрез използване/въвеждане на дигитални технологии” е на стойност 79 044 лв., като партньор в съфинасирането на стойност 10 000 лв. е АД „Първи май“ – гр.Силистра. Със средствата по проекта ще бъдат закупени симулаторни системи за водачи на категориите „Ткт“ и „В“. Това ще предостави възможности на учениците за придобиване на знания при усложнени пътни ситуации, които са трудно постижими при кормуване в реални условия, поради факта, че настъпват бързо и също така бързо се разпадат, без да оставят възможност на обучаемия да ги осъзнае, анализира и да си изработи правилен модел на действия за излизане от тях. По отношение работата с тренировъчен симулатор за обучение на водачи на МПС, категория „Ткт“, обучаемите ще затвърдят знания за прецизност при прикачването на инвентар към трактора, точност при сеитба, жътва и други агротехнически операции в земеделските земи, което е от изключителна важност за извършване на качествени обработки, предразполагащи и за по-високи добиви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *