С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Професионална земеделска гимназия „Добруджа”, организира платен курс за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Допълнителна информация относно: необходими документи, цена и начало на курса, можете да пуличите от Г. Даскалова – тел. 0898604841 или на място в ПЗГ „Добруджа”.

Набират се желаещи за провеждане на курс през февруари 2021 г.

Призови места в Националния конкурс – викторина посветен на 34 – тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

За пореден път, учениците от ПЗГ „Добруджа“ спечелиха призови места в Националния конкурс-викторина посветен на 34-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Конкурсът е организиран от КПД „Родно Лудогорие“ с подкрепата на МОН. Кристина Георгиева от 9 клас спечели втора награда за мултимедиен продукт и парична награда от 40 лв.Камен Великов и Симеон Спасов и двамата от 12 клас получиха поощрителни награди за есе.

Световен ден на поезията и музиката

Ученици от училищното общежитие към ПЗГ „Добруджа“, ръководени от г-жа Галя Илева, отбелязаха Световния ден на поезията и музиката. Те четоха стихотворения от известни български писатели и се включиха в образователна игра. За финал на мероприятието, учениците изпяха химна на РБългария.

Световен ден на възрастните хора – 1 октомври

Неформална младежка група „Скаути“ към ПЗГ „Добруджа“ в Световния ден на възрастните хора, посети дома за стари хора в с. Айдемир, ръководени от г-жа Г. Даскалова.Скаутите почистиха цветните лехи, прибраха гроздовата реколта и събраха над 50 кг пластмасови бутилки за рециклиране. Учениците дариха 100 стъклени бутилки на хората от Дома, за да си затворят зимнина.НМГ „Скаути“ е сформирана по проект „Добротворци“, финансиран по конкурсна сесия „Младите за Силистра 2020“.

Европейски ден на езиците

Ученици от 8, 9,10 и 11 клас на ПЗГ „Добруджа“ отбелязаха в часа по немски Европейския ден на езиците с Lapbook. Учениците, ръководени от г-жа Черковналиева, работеха с различни езици и ги сравняваха помежду им. За целите на урока, те използваха както изучаваните от тях езици, така и нови.Владеенето на чужди езици дава по-големи шансове – шанс за работа, шанс за следване, шанс за по-добър живот както в нашата страна, така и в други части на света.

Европейски ден на спорта

Със забавни игри, учениците от ПЗГ „Добруджа“ отбелязаха 25.09.2020г. – Европейския ден на спорта. Победители в тегленето на въже, за поредна година, станаха учениците от вече 12-а клас с класен ръководител Илиан Илиев.

Информационни събития по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“

От 20 до 22 юли 2020 г. в гр. Русе се проведоха информационни събития по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“. Проекта се изпълнява по Оперативна програма НОИР, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. От област Силистра участваха представители на 6 професионални гимназии. Добри практики с бизнеса показаха представители на ПГСУАУ „А. Буров“, ПГМТ „Вл. Комаров“ и ПЗГ „Добруджа“.

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ПЗГ „Добруджа“, гр.Силистра спечели проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“. Проектът „ Повишаване качеството на образование, чрез използване/въвеждане на дигитални технологии” е на стойност 79 044 лв., като партньор в съфинасирането на стойност 10 000 лв. е АД „Първи май“ – гр.Силистра. Със средствата по проекта ще бъдат закупени симулаторни системи за водачи на категориите „Ткт“ и „В“. Това ще предостави възможности на учениците за придобиване на знания при усложнени пътни ситуации, които са трудно постижими при кормуване в реални условия, поради факта, че настъпват бързо и също така бързо се разпадат, без да оставят възможност на обучаемия да ги осъзнае, анализира и да си изработи правилен модел на действия за излизане от тях. По отношение работата с тренировъчен симулатор за обучение на водачи на МПС, категория „Ткт“, обучаемите ще затвърдят знания за прецизност при прикачването на инвентар към трактора, точност при сеитба, жътва и други агротехнически операции в земеделските земи, което е от изключителна важност за извършване на качествени обработки, предразполагащи и за по-високи добиви.