Занимания по интереси

Проведено е първото занятие на клуба по интереси „Млад предприемач“ – посещение на агроаптека, пазаруване на семена 10 вида билки за производство на разсад. В училище бяха засети 3 вида семена от билки от най-нетърпеливите осмокласници: Християн, Иван-Александър, Борислав и Севдалин.