Подкрепа от Посолството на Франция в изпълнение на проект „Еко училище“

Училищното настоятелство при ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра получава подкрепа в размер на 3000 лева от Посолството на Франция в България за изпълнение на проект „Еко училище”. Проектът се реализира в рамките на конкурс „Екообщина 2019”.

Основната идея за проекта е да се промени политиката на разходите и въвеждане на единна визия на земеделското училище по отношение използвани основни учебни средства – тетрадки, химикали, хартия за опаковане на билки, букети,линии, визитки и др. и въвеждане на енергоспестяващи мерки.

Промяната в мисленето и поведението на хората започва с представянето на информация за съществуващ проблем и споделяне на добри практики и успешни модели за разрешаването му. В тази връзка ще се проведе семинар с представител на РИОСВ –Русе за проблеми свързани с опазване на околната среда и последиците от глобалните промени.

Проектът предоставя финансиране за оборудване на мини работилница за преработка на хартия с машинка за нарязване, блендери за омесване и разбиване, ютии за оформяне на листите, закупуване на машинка за изработване на тетрадки със спирали, закупуване на механизми за химикали, закупуване на кофи за разделно събиране на хартия и пластмаса и поставянето им в училище, работилниците, общежитието и пред домовете на живущите в ДЗС. Ще бъдат закупени компостери за събиране на растителни и хранителни отпадъци и производство на компост, който ще се ползва за торене на билките в двора, производството на разсад.

Устойчивостта на проекта ще се осигури и с изработване на стратегия с конкретни мерки в рамките на 10 годишен хоризонт какво да въведе училищното ръководство, за да намали разходите и да ограничи разпиляването на ограничените ресурси на земята, като например: проучване и монтирането на енергоспестяващи лампи, възможности за закупуване на енергоспестяващи бойлери: затопляне на водата със слънчеви батерии, термодинамични бойлери или други възможности, които пряко са свързани с намаляване на последиците от промените в климата на планетата, закупуване на софтуер с модули на „Умно земеделие”, което ще ограничава многократно и ненавременно влизане в нивите.

Задачата на проекта е да стартира въвеждането на нов подход за опазване на околната среда, ново мислене и предприемачески умения за промяна в полза на по-добро бъдеще за идните поколения и тя практически стартира с провеждане на семинар/обучение за учениците на ПЗГ, в който участваха и представители на фирма „Ербауер“ ЕООД. Модератор а събитието беше г-жа Нели Атанасова от РИОСВ Русе. Тя подробно изложи принципите на кръговата икономика, запозна участниците с принципите на разделното събиране, тяхното значение за хората и всички живи организми на планетата. Учениците с ентусиазъм приеха новото предизвикателство и вече стартира разделното събиране в учебната сграда и общежитието на училището. Г-жа Атанасова представи и технологично как става обезвреждането на отпадъци чрез видеофилм за работата на завода в София.

В заключение учениците благодариха за участието а г-жа Атанасова и г-жа Николова в семинара като им дариха букети сушена лавандула, събрана от училищата градина.

Председател на Съвета на настоятелите: Галина Даскалова