Започна осъществяването на проект за качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ „Добруджа“ в Силистра

Първа копка в Силистра - ПЗГ

Започна ремонтът на учебно заведение в Силистра. Кметът д-р Юлиян Найденов даде старт с церемония първа копка на строително- ремонтните дейности  в  ПЗГ “Добруджа”. “В момента в Силистра се реализират 10 проекта, като очакваме и стартирането на още два”, заяви пред журналисти кметът.

Дейностите са в рамките на проект, финансиран  по  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Предвидената подкрепа е за подобряване на материално техническата база и ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса на обучение, както и по успешно реализиране на пазара на труда на настоящите и бъдещи ученици на образователната институция.

В учебния корпус ще бъдат предоставени нови учебни маси и столове, интерактивни дъски и др. В общежитието ще бъде доставено обзавеждане за спалните помещения и оборудване и обзавеждане за помещения за извънучилищни занимания. Общата стойност на проекта е 1 300 000 лева. Финализирането е след 30 месеца.