СЪОБЩЕНИЕ

ПЗГ „Добруджа“ гр. Силистра набира желаещи за обучение в курс за работа с продукти за растителна защита. Начало на курса 7 януари 2020 г. Цена 180 лв. Продължителност 30 часа.

Курсът е задължителен за всеки земеделски стопанин, който изпълнява проект, финансиран със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за тези, които работят с пръскачки и торачки.

Лице за контакт: Г. Даскалова, тел. 0898604841.