Ден на растителната защита

На 16.01.2020 г. по случай Деня на растителната защита, учениците Християн Великов и Преслав Свиленов от 9 кл. специалност РЗ и Агрохимия, подготвиха и представиха пред своите съученици  и учители, презентации свързани с РЗ. Вече трета година, училището ни подготвя ученици с тази специалност. В своите презентации, те накратко представиха каква е целта на РЗ, на кои основни науки тя се гради. Резултатите в световен план и в частност в България, при използването на различните био продукти за РЗ. Представиха най-новите селскостопански машини и съоръжения с GPS системи и датчици, за борба с вредителите. След тяхното презентиране, г-н Димитър Димитров преподавател –агроном, разказа за възникването на РЗ като наука. За нейното начало и проследи пътят й до наши дни. Интересни бяха фактите, който той разказа за различните видове препарати от недалечното минало, които са се смятали за универсални и са били широко използвани, а днес са забранени за употреба и все още носим белега от тяхната употреба.

Благодарим на участниците, че още веднъж ни доказаха, че пътят по-който сме избрали да продължим образованието си, е пътят който ни прави полезни и значими за едно по-добро бъдеще на нашето земеделие и опазването на околната среда.

Грижа за околната среда

През 2019 г., училищната общност на ПЗГ „Добруджа“ упорито следва изпълнение на стратегическите си цели да допринася за намаляване последиците от глобалното затопляне. 

В двора на училището с участието на настоящи и бивши възпитаници на ПЗГ са засадени 15 туи, над 60 стръка хризантеми, 30 храста за формиране на жив плет, 29 овощни дървета, 1 ясен, 100 иглолистни медоносни  дървета.

Посадъчния материал е осигурен от бивши наши ученици, по проект на Училищното настоятелство, със собствени средства.

Отглеждането на насажденията се извършва от учениците, живеещи в общежитието на гимназията и в свободното им време. 

Формира се активно отношение към околната реда и нейните проблеми и промени.

Учениците на ПЗГ „Добруджа“ са социално отговорни!

На 18.12.2019г. Атанас и Денис от Неформална група „Скаути“ с техния ръководител г-жа Даскалова, отчетоха проекта „Пази храната“, финансиран по конкурсна сесия на Община Силистра „Младите срещу насилието и наркотиците“. Проектът беше класиран на първо място, защото акцентира върху дейности, допринасящи за постигане на Глобалните цели на ООН за развитие на човечеството – неразхищението на храна и опазване на ограничените природни ресурси на земята. Основната дейност с устойчив характер беше ремонтирането на автобусната спирка срещу входа на училището и публикуване там на послания към хората за опазване на природата и неразхищение на храна.

За училището е гордост, че единствено от всички учебни заведения в област Силистра има стратегия за въвеждане на „зелени“ мерки в училище и тя последователно се изпълнява вече втора учебна година.

Благодарности за доброволците, които активно мазаха, боядисваха, чистиха, засаждат дървета, храсти, декоративна растителност в двора на училището, събират разделно хартия, пластмаса и стъкло.  Това е пътя за изграждане на социално отговорни млади хора!