История

**********

Историята на земеделското образование в България е доста дълга. Тя датира от преди около 130 години. Началото на нашата гимназия е поставено преди 105 години, когато през 1909 година в гр. Силистра се открива Държавно нисше земеделско училище с две годишен курс на обучение.

Едва изпратило своя първи випуск през 1912 година училището е затворено, поради започване на Балканската война и последвалата я румънска окупация. През 1919 година румънската власт отново открива училището като практическо /чифлик/, с три годишен срок на обучение.

След освобождението на Добруджа от румънска власт училището било възстановено отново като Държавно нисше земеделско училище.

Първият випуск завършили 32 ученика през 1943 година.

С Указ №36 от 7 ноември 1944 година на тримата регенти на царство България се одобрява Наредба – закон на Министерския съвет, с която практическите мъжки училища в Силистра и Добрич се превръщат в средни девически земеделски училища с 5 годишен курс на обучение.

През 1948 година средното девическо училище се преобразува в мъжка земеделска гимназия с 4 годишен курс на обучение с профил Полевъдство.

От учебната 1952-1953 година от Мъжка земеделска гимназия училището се превръща в Селскостопански техникум. През 1955 година техникумът се закрива по едно решение за уедряване на земеделските училища в България. Превръща се в Практическо земеделско училище. През 1957 година професионалните училища преминават на подчинение на МНП и по настояване на Окръжната управа училището се трансформира в Селскостопански техникум с 4-годишен курс на обучение.

От 1957 до 2003 година името на  училището е Селскостопански техникум.

От 2003 година ССТ се преименува в ПЗГ „Добруджа”.

Въпросът не е в името, а в успехите, които училището е постигнало.

  • 1960 година

– в училището се създават хоров и танцов състав и духов оркестър, които печелят сребърен и бронзов медал на ІІ-я републикански фестивал, участват и в международни изяви.

– училището е наградено с орден „Кирил и Методий”  – І-ва степен

 

  • 1963 година

–  училището се настанява в нова сграда

– основава се първото в България „Ученическо ТКЗС”

 

  • 1970-1975 година

– училището осъществява дружески връзки с училища от др. страни за обмен на групи от ученици за провеждане на лятна учебна практика.

–  отлични успехи имат спортните отбори по лека атлетика, футбол и борба

 

  • 1976–1983 година – изграждат се собствени животновъдни ферми за извеждане на учебната практика в реални условия

 

  • 1984 година – Техникумът е награде с орден „Червено знаме на труда”
  • 1992-1994 година – училището възстановява правото си на собственост на земеделските земи за производствен участък в размер на 2052 декара

 

  • 1997 година – оборудван модерен пилчарник за 8000 птици.
  • 1999 година – училището е обявено за еко-училище.

 

Днес гимназията разполага с богата база за обезпечаване на учебния процес.

27 учебни кабинета, 11 специализирани учебни работилници, учебен полигон, училищно общежитие, ученически стол, богата открита и закрита спортна база, етнографски музей, фотодокументална изложба. Собствената земя на училището и наличната селскостопанска техника дават възможност за обучение на учениците в реални производствени условия, както и за допълнителни приходи към бюджета. Голяма част от собствените приходи се използват за безплатна храна, общежитие и транспорт за деца от социално слаби семейства. Осигурено е и безплатно обучение по управление на МПС категория „Ткт”, „В” и „С”.

За добрата подготовка на учениците говори и отличното им представяне в разнообразни конкурси и състезания.

През последните 5 години наште ученици традиционно участват в състезанията „Млад фермер”; Националната панорама на професионалното образование; Националния празник „За хляба наш”; Националните викторини-конкурси „Времето на Бедреддин” и „По пътя на Таньо войвода”

Наште ученици се включват много активно и в Националния конкурс за рисунка „Водата – извор на живот”; Националния литературен конкурс „Любовта в нас”; Националната кампания „Картофите – традиция и бъдеще” и конкурса „Даровете на земята, водата и въздуха”.

Спечелените призови места са гордост за нас.

Трудно е да се разкрие накратко историята на едно училище, давало знания и мъдрост на своите възпитаници над 100 години. Всяка година е едно стъпало към познанието. Поддържа жива историята на знанието и се предава натрупания опит, допринесъл за развитието на всеки човек, учил в този храм на науката.

Най-голямото богатство, най-ценния капитал на всяко училище са хората, които са обучени и възпитани в него. И ние сме горди, че в Професионална земеделска гимназия „Добруджа” през годините на нейното съществуване са получили диплома за средно образование над 8000 ученика, които достойно защитават името на гимназията в почти всички земеделски кооперации, сдружения, ферми, фирми и т.н.

–––– *****–––––